labak.jpg

ĎAKUJEME ........

Ďakujeme, všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie (partneri, absolventi, verejnosť a deťúrence) a spolu s nami absolvovali otvorenie DOPRAVNÉHO LABORATÓRIA – boli ste úžasní.

Ďakujeme za želania k 30. výročiu DOPRAVNÉHO LABORATÓRIA KŽD, FPEDAS UNIZA.

Ďakujeme našim finančným, produktovým a mediálnym partnerom.

Ďakujeme tímu z Menzy UNIZA za vynikajúce cateringové služby.

Ďakujeme „našim“ dobrovoľníkom – študentom za pohodovú a bezpečnú jazdu modelových vlakov.

Ďakujeme všetkým zamestnancom UNIZA, ktorí boli s nami v „službe“ (recepčné, upratovačky, údržbári a mnohí ďalší).

Dopravné laboratórium Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline oslavuje tento rok 30. výročie. Pri tejto príležitosti a pri príležitosti kompletnej modernizácie dopravného laboratória katedra plánuje pre našich partnerov, absolventov, širokú verejnosť „točenicu“ s názvom

Otváračka dopravného laboratória KŽD

bude:

„točenica“ pre pozvaných partnerov:

4. 4. 2024 od 10.00 do 14.00 hod.

„točenica“ pre registrovaných hostí:

5. 4. 2024 od 11.00 do 18.00 hod.

„točenica“ pre širokú verejnosť:

6. 4. 2024 od 9.00 do 16.00 hod.