Čo bolo?

Dopravné laboratórium bolo vybudované v roku 1994. Bolo vybavené modelovým koľajiskom s celkovou dĺžkou koľají 100 m. Skutočné modelové koľajisko, v ktorom bolo umiestnených päť železničných staníc a všetky potrebné prvky bolo zostavené do tvaru jednoduchého oválu 50 x 2,5 m. Modelová železnica bola zhotovená vo veľkosti H0 a pomere ku skutočnosti 1:87. Zariadenie laboratória umožňovalo dokonale simulovať železničnú prevádzku a naučilo študentov spôsob obsluhy jednotlivých typov staničných a traťových zabezpečovacích zariadení v prevádzke na tratiach ŽSR.

K dispozícii boli

tri ovládacie panely staničných reléových zabezpečovacích zariadení

zostava staničného elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia

počítač vo funkcii elektronického staničného zabezpečovacieho zariadenia

päť počítačov v každej stanici okruhu modelovej železnice, ktoré plnia funkciu reléového výstroja staničných a traťových zabezpečovacích zariadení

počítač na pracovisku dispečera – vedúceho učiteľa laboratórneho cvičenia

oznamovacie zariadenia umožňujúce služobné spojenie medzi jednotlivými stanicami okruhu modelovej železnice

zariadenia ústredného napájania elektrickou energiou, usmerňovačmi a akumulátorovými batériami

okruh systému jednotného času s piatimi nástennými a jednými ústrednými hodinami

uzavretý okruh priemyselnej televízie so štyrmi kamerami a kontrolným monitorom